правилник

Тези правила на онлайн магазина определят правилата за работа на онлайн магазина, управляван под името "Moi Mili" на интернет адреса www.moimili.net, както и условията за сключване и изпълнение на договори за продажба на стоки с купувачи, чрез магазина. Тези Правила стават част от договора, сключен между Продавача и Купувача.

Независимо от покупките, направени чрез онлайн магазина, Купувачът има право, преди да направи поръчката, да договори всички разпоредби на договора с Продавача, включително и тези, които променят разпоредбите на следващите разпоредби. Тези преговори трябва да се водят по електронна поща или писмено и да се насочат към адреса за кореспонденция на продавача: Moi Mili Klaudia Wcisło със седалище във Варшава, ул. Броновска 7D, 03-995 Варшава. В случай на оставка на Купувача от възможността за сключване на договор чрез индивидуални преговори, се прилагат следните разпоредби и приложимото право.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОНЛАЙН-МАГАЗИН

1.1. Онлайн магазин, работещ в www.moimili.net е собственост на Klaudia Wcisło, осъществяваща бизнес дейност под компанията Moi Mili Klaudia Wcisło със седалище във Варшава, Ulica Bronowska 7D, 03-995 Варшава, вписана в Централния регистър на икономическата дейност, воден от министъра на икономиката, с NIP номер 9930439924, REGON 146627846, наричан по-долу "продавач".

1.2. Данни от магазина:
Банкова сметка:
Alior Bank 98 2490 0005 0000 4530 8923 8415

Данни за кореспонденция в магазина:
Мили Мили Клаудия Wcisło
ул. Bronowska 7D
03-995 Варшава
Електронна поща:
moimili.info@gmail.com
телефон за връзка: + 881 543 398

2. РЕЧНИК
Изброените по-долу термини имат значенията, дадени по-долу в регламентите:

„Купувач“ - означава клиентът на магазина, т.е. физическо лице с пълна правоспособност, юридическо лице или организационна единица, което не е юридическо лице, което законът дава правоспособност, което сключва договор за продажба на стоки с Продавача с цел, която не е пряко свързана с неговата бизнес дейност или професионални, тоест да отговарят на собствените си нужди;

"Правила “- означава тези разпоредби на онлайн магазина„ Moi Mili “, собственост на Продавача;
„Продавач“ - има значението, посочено в точка 1.1;
„Магазин“ - означава онлайн магазин „Moi Mili“, собственост на Продавача, работещ в
www.moimili.net продажба на стоки на Купувачите.
„Доказателство за покупка“ - фактура, сметка или разписка, издадена в съответствие със Закона за данъка върху стоките и услугите от 11 март 2004 на годината, изменен и други приложими закони.

3. СЪХРАНЕНИЕ НА ОФЕРТА

3.1. Продавачът продава стоки през интернет денонощно - чрез попълване на формуляра в уебсайта на магазина, по имейл на адрес: www.moimili.net и по телефона на + 48 881 543 398 за часове 8-16, Условието за извършване на поръчка чрез Интернет е правилното попълване на формуляра за поръчка с данни за адрес и плащане в съответствие с тези Правила.

3.2. Имената на производителите и марките са правата на интелектуална собственост на техните собственици и са представени в Магазина само за информация. Представените продукти и информация за тях, включително ценоразписи, снимки и изображения на стоки, не представляват реклама или оферта по смисъла на закона, а са само търговска информация за стоките и могат леко да се различават от реалното състояние.

3.3. Количеството и видът на предлаганите в магазина стоки са променливи и подлежат на постоянно актуализиране.

3.4. Броят на стоките, обхванати от всяка промоция в Магазина, е ограничен. Продажбата им се извършва въз основа на направената поръчка, потвърдена от магазина, докато запасите продължават.

4. ЦЕНИ НА СТОКИ

4.1. Цената на всички видими на уебсайта на онлайн магазина www.moimili.net стоките са брутна цена (т.е. включва ДДС) и се изразяват в полски злоти. Цените на стоките не включват разходи за доставка, които се определят в отделен ценоразпис за доставка.

4.2 Цени, показани на уебсайта на магазина www.moimili.net , както и описанията на стоките представляват само търговска информация, а не оферта по смисъла на Гражданския кодекс. Обвързване - за целите на сключване на конкретен договор - те получават едва след като Продавачът потвърди приемането на поръчката за изпълнение.

4.3 Цената, дадена за всеки продукт, е валидна до изчерпване на количествата. Магазинът си запазва правото да променя цените на предлаганите стоки, да въвежда нови стоки в офертата на магазина, да провежда и анулира промоционални кампании на страниците на магазина или да прави промени в тях. Промяната в цената на стоките не засяга поръчките, приети за изпълнение и потвърдени.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Процесът на поръчка започва с натискане на бутона "добави в кошницата" до избрания продукт. Купувачът, след окончателния избор на стоката, която възнамерява да закупи, кликва върху бутона „поръчка“. След това Купувачът е помолен да предостави имейл адрес, избор на начин на доставка и вид плащане. След попълване на необходимата информация, Купувачът натиска бутона „Продължи“. Купувачът е помолен да предостави адреса, до който трябва да бъдат доставени поръчаните стоки.

5.2. Преди окончателната поръчка Купувачът може да прочете информацията за направената поръчка, която включва, наред с други изчисляване на поръчани стоки, тяхната единица и обща цена, стойност на всички отстъпки и разходи за доставка. След попълване на данните, необходими за доставка на поръчаната стока, Купувачът кликва върху бутона „поръчка на място“.

5.3. С натискане на бутона „поръчка за поръчка“ Купувачът предоставя на Продавача оферта за закупуване на посочените в поръчката стоки, при условията, посочени в тях и произтичащи от Правилата („пускане на поръчката“, „направена поръчка“). Поръчката се счита за валидна и обвързваща оферта за закупуване на стоки от Купувача само ако формулярът за поръчка е надлежно попълнен от Купувача и изпратен до Продавача, използвайки системата и механизмите, съдържащи се в страниците на магазина, чрез натискане на бутона „поръчка на място“, освен ако законът предвижда друго. Пускането на поръчка не е равносилно на приемането й от Продавача.

5.4. След натискане на бутона „поръчка на място“, Продавачът ще генерира информация за данните за поръчката, която ще бъде изпратена на електронния адрес на Купувача, предоставен във формуляра за поръчка („обобщено съобщение за поръчка“, „обобщение на поръчката“). Изпращането от Продавача информация за детайлите на поръчката не представлява сключването на договора, а има за цел единствено да информира Купувача, че поръчката е достигнала до Магазина.

5.5. Съобщението за обобщена поръчка също съдържа искане за плащане на сумата (цена на стоките и транспортни такси), произтичаща от направената поръчка. Купувачът се задължава да плати парична сума за направената поръчка, при условията и в сроковете, произтичащи от тези Правила.

5.6. След извършване на плащането от Купувача, Продавачът уведомява Купувача по електронна поща за приемането на поръчката за изпълнение. Договорът за продажба се сключва, когато Купувачът получи съобщение от Продавача, потвърждаващо приемането на направената поръчка за изпълнение. Условието за приемане на поръчка е наличието на продукта в склада на магазина.

5.7. Продавачът си запазва правото да провери поръчката в случаите на разумно съмнение (например, предоставяне на несъществуващ адрес за доставка) и в случай на Купувачът да не спазва разпоредбите на тези Правила. В случай на горепосочените ситуации, Продавачът може да се откаже от договора, за което Купувачът ще бъде уведомен по електронната поща.

5.8. За да направите поръчка е необходимо клиентът да предостави следните данни: име и фамилия, (име на компанията, данъчен идентификационен номер), адрес за доставка, имейл адрес и телефонен номер, позволяващ проверка на направената поръчка.

5.9. Преди да потвърди приемането на поръчката от Продавача, Купувачът може да изпрати корекция на поръчката по електронна поща на следния адрес: moimili.info@gmail.comи за своята валидност такава корекция трябва да бъде одобрена по електронна поща от Продавача. Това не засяга правата на Купувача, произтичащи от отказ.

5.10. Закупеният предмет на договора се изпраща заедно с избрания от Купувача документ за продажбата, избрания от Купувача вид доставка до мястото на доставка, посочено от Купувача в поръчката.
5.11 След изпращане на поръчката до Купувача, Магазинът ще генерира имейл (ако е възможно) с информация за пратката.

6. ДОСТАВКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ

6.1. Продавачът извършва поръчки по целия свят, като се изпраща с куриер или полска поща.

6.2. Доставката на стоки се извършва по избор на Купувача в поръчката, направена чрез;

а) Полска поща или куриерска фирма,
б) Чрез личен пикап по предварителна заявка по телефона или електронна поща.

6.3. Разходите за доставка се поемат от Купувача, който е информиран за общите разходи за доставка, преди да направи поръчката. Резюмето на поръчката, съдържащо информация за поръчката и цената на доставката, също ще бъде изпратено на купувача по електронна поща, след като направите поръчката, на адреса, посочен във формуляра за поръчка.

6.4. Купувачът трябва да провери състоянието на пратката по време на получаването в присъствието на служител на куриерската фирма или Poczta Polska. В случай на повреда на колета Купувачът е длъжен да докладва този факт на куриера и да състави сигнал за оплакване и да информира Магазина за този факт.

6.5. Цената на чуждестранната доставка се определя индивидуално от Купувача и Продавача по електронна поща, съгласно тарифата на куриерската фирма.

6.6. Продавачът не доставя пари при доставка.

7. ВРЕМЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКА

7.1. Време за обработка на поръчката означава времето, необходимо за подготовка на поръчката за доставка. Продавачът се задължава да положи всички разумни усилия, за да гарантира, че достига максимум от 3-5 работни дни от момента, в който дължимата сума за поръчката е получена по банковата сметка на Продавача.

7.2. Поръчки, направени в събота или неделя или официални празници, се извършват в рамките на работните дни на 3-5 от първия работен ден, но с изключение на следващите официални празници.

7.3. Продавачът си запазва правото да спреa извършване на доставки от Магазина за определен период, посочен за всеки случай предварително на уебсайта www.moimili.net, Поръчките няма да бъдат обработени в такъв определен срок, а срокът за изпълнение на поръчките, посочен в точка 7.1, автоматично ще бъде удължен и ще започне да се изпълнява на първия работен ден след посочения срок.

8. ПЛАЩАНЕ

8.1. Начинът на плащане се избира от Купувача отделно за всяка поръчка.

8.2. Купувачът може да избере опция за плащане, когато прави поръчка, от следните начини на плащане:

а) чрез защитена онлайн система за плащане PayPal или tPay

б) Превод по банкова сметка.

8.3. Купувачът не може да извърши плащане чрез изпращане на пари в брой или чек.

8.4. В случай на превод към полска банкова сметка (предплащания), цялата сума, посочена в електронното писмо, потвърждаващо поставянето на поръчката в Магазина, трябва да бъде преведена в рамките на 5 работни дни, считано от датата на изпращане на Купувача, съобщение, обобщаващо поръчката, посочена в точка 5.4 по-горе, към сметката Банковите данни на магазина, заедно със заглавието на превода, което е и номерът на поръчката. Плащането се счита извършено в момента на кредитиране на банковата сметка на магазина. В рамките на горепосочения период, поръчаните стоки се покриват от резервацията.

8.5. Ако прехвърлянето не бъде извършено в гореспоменатия период, поръчката ще се счита за неподадена и офертата за купувача ще изтече, което води до анулиране на поръчката и изтичане на резервацията.

8.6. Продавачът потвърждава получаване на плащане за поръчката по електронна поща.

8.7. При изключителни обстоятелства е възможно да се удължи срока за плащане, но за неговата валидност е необходимо Продавачът да приеме такъв нов срок чрез електронна поща.

8.8. Ако Купувачът желае да получи фактура, като направи поръчка в Магазина, той се съгласява да издаде и изпрати по електронен път на предоставения от него имейл адрес, фактури, дубликати на тези фактури и техните корекции, в съответствие с наредбата на министъра на финансите на 20 декември 2012 през относно изпращане на фактури в електронен вид, правилата за тяхното съхранение и процедурата за предоставянето им на разположение на данъчния орган или органа за фискален контрол (вестник на законите 2010, т. 1528).

9. ВЪЗМОЖНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ВЗЕМАНЕ НА ТЕКСТА НА ДОГОВОРА

9.1. Тези Правила могат да бъдат намерени на уебсайта на магазина на www.moimili.net / страница / наредби.

9.2. В допълнение можете да отпечатате и запишете Правилата под формата на документ, като използвате функцията, налична в уеб браузъра.

9.3. Данните на направената поръчка могат да бъдат допълнително архивирани: чрез изтегляне на Правилата и запаметяване на данните, събрани на последната страница от поръчката, поставени в Магазина, с помощта на функциите, налични в браузъра, или чрез запазване на данните, съдържащи се в информацията за данните за поръчката, изпратени на електронния адрес, предоставен от купувача.

10. ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА

10.1. Съгласно Закона на 30 от май 2014 за правата на потребителите (Журнал на законите на 24 за юни 2014), потребител (физическо лице, извършващо юридическа сделка с предприемач, който не е пряко свързан с неговата бизнес или професионална дейност), сключил договор от разстояние или извън търговските помещения има право да се откаже от договора в рамките на 14 дни, без да посочва причина и без да прави разходи, с изключение на разходите, посочени в чл. 33, изкуство. Раздел 34 2 и изкуство. 35 от закона на 30 май 2014 за правата на потребителите.

10.2. Срокът за отказ от договора изтича след изтичането на 14 дни от датата на доставка.

10.3. За да упражни правото на отказ, Купувачът, който е потребител, трябва да информира Продавача, като посочи името си, пълния пощенски адрес и, ако има такъв, телефонен номер, факс номер и имейл адрес, за решението си да се откаже от договора с недвусмислено изявление писмено. Купувачът може да използва образеца на формуляр за отказ, приложен като приложение 2 към Акта на 30 май 2014 за правата на потребителите, но това не е задължително. Купувачът може също така да попълни и да представи формуляр за отказ, наличен на уебсайта на Продавача www.moimili.net, Ако Купувачът използва тази опция, Продавачът незабавно изпраща потвърждение за получаване на информация при отказ от договора по имейл на адреса, предоставен от Купувача. За да спазите крайния срок за отказ от договора, е достатъчно да изпратите информация относно упражняването на правото на отказ от договора преди крайния срок за отказ от договора.

10.4. В случай на отказ от договора, договорът се счита за невалиден и Продавачът връща на Купувача, който е потребител, всички плащания, получени от Купувача, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, произтичащи от избрания от Купувача начин на доставка, различен от най-евтиния обикновен начин на доставка, предлаган от Продавача) , незабавно и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който Продавачът е получил информация за упражняването на правото на Купувача да се откаже от договора. Продавачът възстановява плащането, като използва същите методи на плащане, използвани от Купувача при първоначалната транзакция, освен ако Купувачът не се е съгласил с друго решение. Купувачът не поема никакви такси, свързани с връщането на плащането. Продавачът може да задържи възстановяването на сумата до получаването на артикула или докато купувачът не представи доказателство за изпращането му обратно, което от двете настъпи първо.

10.5. При упражняване на правото на отказ купувачът, който е потребител, е длъжен да изпрати или прехвърли стоките на адреса на Продавача Moi Mili Klaudia Wcisło, улица Piłsudskiego 20 / 5, 33-100 Tarnów незабавно и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който Продавачът е получил информация за упражняване от Купувача на правото да се откаже от договора. Крайният срок е спазен, ако Купувачът изпрати пратката обратно преди изтичането на 14 дни. Купувачът носи директната цена за връщане на артикула. Купувачът е единствено отговорен за намаляването на стойността на артикула в резултат на използването му по различен начин, отколкото беше необходимо за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на артикула.

10.6. Купувачът, който е потребител, не поема разходите за предоставяне на цифрово съдържание, което не се съхранява на осезаем носител, ако не се е съгласил с изпълнението на услугата преди крайния срок за отказ от договора или не е бил информиран за загубата на правото си да се откаже от договора в момента на предоставяне на такова съгласие или Продавачът не е представил потвърждение в съответствие с чл. Раздел 15 1 и изкуство. Раздел 21 1 от закона на 30 май 2014 за правата на потребителите (вестник на законите на 24 юни 2014)

10.7. Правото на отказ не е приложимо за договори:
а) за предоставяне на услуги, ако предприемачът е извършил изцяло услугата с изричното съгласие на потребителя, който е бил уведомен преди началото на услугата, че след извършване на услугата от предприемача ще загуби правото да се откаже от договора;
б) в който цената или възнаграждението зависят от колебанията на финансовия пазар, над които предприемачът няма контрол и които могат да възникнат преди крайния срок за отказ от договора;
в) в който обектът на услугата е незастроена стока, произведена в съответствие със спецификациите на потребителя или служеща за задоволяване на индивидуалните му нужди;
г) в който обектът на услугата е артикул, подложен на бързо разваляне или с кратък срок на годност;
д) в който обектът на услугата е артикул, доставен в запечатан пакет, който след отваряне на опаковката не може да бъде върнат поради здравни или хигиенни причини, ако опаковката е била отворена след доставката;
е) в които предмет на услугата са неща, които след доставката, поради естеството си, са неразривно свързани с други неща;
ж) в който предмет на услугата са алкохолни напитки, цената на които е договорена при сключване на договора за продажба и чиято доставка може да се извърши само след изтичане на 30 дни и чиято стойност зависи от колебанията на пазара, над който предприемачът няма контрол;
з) в който потребителят изрично е поискал предприемачът да дойде при него за спешен ремонт или поддръжка; ако предприемачът предоставя допълнителни услуги, различни от тези, изисквани от потребителя, или предоставя артикули, различни от резервни части, необходими за извършване на ремонта или поддръжката, потребителят има право да се откаже от договора по отношение на допълнителни услуги или артикули;
i) в който предмет на услугата са звукови или визуални записи или компютърни програми, доставени в запечатан пакет, ако пакетът е бил отворен след доставката;
й) за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на абонаментни договори;
к) сключен чрез публичен търг;
л) за предоставяне на услуги за настаняване, различни от жилищни цели, превоз на стоки, наемане на кола, кетъринг, услуги, свързани с развлечения, развлечения, спортни или културни събития, ако в договора е посочен денят или периодът на предоставяне на услугата;
м) за доставката на цифрово съдържание, което не се съхранява на осезаем носител, ако изпълнението на услугата е започнало с изричното съгласие на потребителя преди крайния срок за отказ от договора и след като е уведомен от предприемача за загубата на правото да се откаже от договора.

11. ПРОЦЕДУРИ ЗА ЖАЛБА И УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ

11.1. Продавачът е длъжен да предостави на Купувача продукт без дефекти.

11.2. Продавачът носи отговорност пред Потребителя при условията, определени в чл. 556 на Гражданския кодекс и следващите такива за дефекти (гаранция).

11.3. В случай на договор с потребител, ако в рамките на една година от доставката на стоката е установен физически дефект, се приема, че той е съществувал в момента, в който опасността е преминала върху потребителя.
11.4. Потребителят, ако продаваният артикул има дефект, може:
а) направи изявление с искане за намаляване на цените;
б) представят декларация за отказ от договора;
освен ако Продавачът незабавно и без ненужно неудобство за Потребителя замества дефектния артикул с неисправен или отстранява дефекта. Ако обаче артикулът вече е заменен или поправен от Продавача или Продавачът не е изпълнил задължението си да замени артикула за такъв с дефект или да отстрани дефекта, той няма право да замени артикула или да отстрани дефекта.

11.5. Потребителят може вместо отстраняването на дефекта, предложен от Продавача, да поиска замяна на стоката с такава, освободена от дефекти, или вместо замяната на артикула да поиска отстраняване на дефекта, освен ако привеждането на продукта в съответствие с договора по избрания от Потребителя начин е невъзможно или би изисквало прекомерни разходи в сравнение с метода, предложен от Продавача , докато оценката на прекомерните разходи взема предвид стойността на артикула без дефекти, вида и значението на открития дефект, а също така отчита недостатъците, на които потребителят би бил изложен
начин на удовлетворяване.

11.6. Потребителят не може да се откаже от договора, ако дефектът е без значение.

11.7. Потребителят, ако продаваният артикул има дефект, може също:
а) поискайте замяна на артикула с такъв без дефекти;
б) изисква отстраняване на дефекта.

11.8. Продавачът е длъжен да замени дефектния артикул за неизправен или да го премахне
дефект в разумен срок без ненужни неудобства за потребителя.

11.9. Продавачът може да откаже да удовлетвори искането на Потребителя, ако привеждането на дефектната стока в съответствие с договора по избрания от купувача начин е невъзможно или би изисквало прекомерни разходи в сравнение с втория възможен начин за привеждане в съответствие с договора.

11.10. В случай, че дефектният артикул е инсталиран, Потребителят може да изиска от Продавача да разглоби и сглоби след като го замени с дефект или отстрани дефекта, той обаче е длъжен да понесе част от разходите, свързани с него, надвишаващи цената на продадената стока, или може да изиска от Продавача да заплати част от разходите демонтаж и преинсталация, до цената на продадения артикул. В случай на неизпълнение на задължението от Продавача, Потребителят има право да извършва тези дейности за сметка и риск на Продавача.

11.11. Потребителят, който упражнява правата по гаранцията, е длъжен за сметка на Продавача да достави дефектната стока до адреса на рекламацията и ако поради вида на артикула или начина, по който е инсталиран, доставката на артикула от Потребителя би била прекомерно трудна, Потребителят е длъжен да предостави стоката на разположение на Продавача на мястото, където кое е. В случай на неизпълнение на задължението от Продавача, Потребителят има право да върне артикула за сметка и риск на Продавача.

11.12. Разходите за подмяна или ремонт се поемат от Продавача, с изключение на ситуацията, описана в параграф 11 точка 10 по-горе.

11.13. Продавачът е длъжен да приеме дефектна стока от Потребителя в случай на замяна на стоката за неисправна или оттегляне от договора.

11.14. Продавачът в рамките на четиринадесет дни ще отговори на:
а) изявление, изискващо намаляване на цената;
б) декларация за отказ от договора;
в) искане за замяна на артикула с такъв без дефекти;
г) искане за отстраняване на дефекта.
В противен случай се счита, че той счита изявлението или искането на Потребителя за обосновано.

11.15. Продавачът носи отговорност по гаранцията, ако бъде установен физически дефект в рамките на две години от предаването на стоката на Потребителя, и ако артикулът, който се продава, се използва в рамките на една година от предаването на стоката на Потребителя.

11.16. Претенцията на Потребителя да премахне дефекта или да замени артикула, продаден за един без дефекти, изтича след една година, считано от деня на откриване на дефекта, но не по-рано от две години след пускането на продукта на Потребителя и ако предметът на продажбата е артикулът, използван в рамките на една година от предаване на продукта на Потребителя.

11.17. В случай че датата на изтичане на срока на годност, посочена от Продавача или производителя, приключва след две години от датата на доставка на стоката до Потребителя, Продавачът носи отговорност под гаранцията за физически дефекти на този артикул, открити преди изтичането на този период.

11.18. На датите, посочени в ал. 11 точка 15-17 Потребителят може да представи декларация за отказ от договора или намаление на цената поради физически дефект на продадената стока, а ако потребителят е поискал замяна на артикула за дефект или отстраняване на дефекта, крайният срок за подаване на изявлението за отказ от договора или намаляване на цената започва при неефективното изтичане на крайния срок за размяна на неща или отстраняване на дефекта.

11.19. В случай на разследване пред съд или арбитражен съд на едно от правата по гаранцията, срокът за упражняване на други права, на които Потребителят има право съгласно това заглавие, се спира до окончателното прекратяване на производството. Съответно се прилага и за процедурите по медиация, когато крайният срок за упражняване на други права по гаранцията, имащи право на Потребителя, започва да тече от датата, на която съдът откаже да одобри споразумението, сключено преди медиатора, или неефективното прекратяване на медиацията.

11.20. За упражняване на правата по гаранцията за правни дефекти на продадения артикул се прилага параграф 11 точка 15-16, с изключение на това, че срокът започва от деня, в който Потребителят е научил за наличието на дефекта и ако Потребителят е научил за наличието на дефекта само на в резултат на действие на трета страна - от деня, в който решението, издадено в спора с третото лице, стана окончателно.

11.21. Ако поради дефект на нещата Потребителят е направил изявление за отказ от договора или намаление на цената, той може да поиска обезщетение за претърпените щети, тъй като е сключил договора, без да знае за наличието на дефекта, дори ако вредата е била следствие от обстоятелства, за които Продавачът не носи отговорност, т.е. по-специално, той може да изисква възстановяване на разходите по сключване на договора, разходи за събиране, транспортиране, съхранение и застраховане на стоки, възстановяване на разходи, направени до степен, че тя не се е възползвала от тях, и не е получила възстановяването им от трета страна и възстановяване на разходите по процеса. Това не засяга разпоредбите относно задължението за възстановяване на щети по общи принципи.

11.22. Изтичането на всеки период за идентифициране на дефект не изключва упражняването на гаранционни права, ако Продавачът е скрил погрешно дефекта.

11.23. Продавачът, ако е длъжен да осигури или предостави финансова изгода на Потребителя, го извършва без неоправдано забавяне, не по-късно от срока, предвиден в закона.

12, ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1. Администратор на бази данни с лични данни, предоставени от потребителите на магазина, е Продавачът.

12.2. Продавачът се задължава да защитава личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни на 29 August 1997 и Закона за електронните услуги на 18 July 2002. Купувачът, като предоставя личните си данни на Продавача при извършване на поръчката, се съгласява с обработката им от Продавача с цел завършване на поръчката. Купувачът има възможност да разглежда, променя, актуализира и изтрива личните си данни по всяко време.

12.3 Личните данни не се разкриват от Продавача на други предприятия за цели, различни от посочените в точка 13.2.

12.4 Личните данни се обработват и защитават в съответствие със Закона за защита на личните данни по начин, който възпрепятства достъпа от трети страни.

13, ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Регламентите и договорът за продажба, сключен между Продавача и Купувача, са предмет на полското законодателство.

13.2. Всеки Купувач е длъжен да прочете Правилата и неговите разпоредби стават обвързващи за Купувача в момента на извършване на поръчката му в Магазина.

13.3. Ако някоя от разпоредбите на тези Правила или част от разпоредбата е или стане недействителна, тя не прави останалите разпоредби неефективни и не засяга валидността на сключения договор за продажба. Неефективната разпоредба следва да бъде заменена с подходяща правно допустима разпоредба, която най-добре отговаря на целта на невалидната разпоредба.

13.4. Купувачът може да предяви иск срещу Продавача пред общ съд, който е компетентен по местоживеене / седалище на Купувача или Продавача. Продавачът може да предяви иск срещу Купувача само пред общ съд, който е компетентен по местоживеене / седалище на Купувача.

13.5 Продавачът може да прави промени в настоящите Правила по всяко време, докато тези промени не могат да влошат ситуацията (правата) на Купувача, чиято поръчка е в ход и са били подадени през периода на валидност на предходните Правила.

13.6 Правилата се прилагат от 25 декември 2014.