Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Тази политика за поверителност на онлайн магазина е информативна, което означава, че не е източник на задължения за потребителите на услуги или клиентите на онлайн магазина.

1.2. Администраторът на лични данни, събрани чрез Онлайн магазина, е Klaudia Wcisło, който управлява бизнес под името Klaudia Wcisło Moi Mili, вписан в Централния регистър и информация за икономическата дейност на Република Полша, съхраняван от министъра, компетентен за икономиката, с адрес: място на дейност и адрес за доставка: ул. Gizów 3/41 01-249 Варшава, NIP 9930439924, REGON 146627846, e-mail адрес: moimili.info@gmail.com- наричан по-долу „Администратор“ и същевременно е доставчик на услуги за онлайн магазин и Продавач.

1.3. Личните данни на получателя на услуги и на клиента се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни от 29 август 1997 г. (Журнал на законите 1997 г. № 133, т. 883, изменен) (по-долу: Закон за защита на личните данни) и Закона за предоставяне на услуги по електронен път от 18 юли 2002 г. (Журнал на законите 2002 № 144, точка 1204, изменена).

1.4. Администраторът полага специални грижи за защита интересите на субектите на данни и по-специално гарантира, че събраните от него данни се обработват в съответствие със закона; събрани за конкретни, законни цели и не подложени на допълнителна обработка, несъвместима с тези цели; фактически правилни и адекватни по отношение на целите, за които се обработват и съхраняват във форма, която позволява идентифициране на лицата, за които се отнасят, не повече от необходимото за постигане на целта на обработката.

1.5. Всички думи, изрази и съкращения, които се появяват на този уебсайт и започват с главна буква (напр. Продавач, онлайн магазин, електронна услуга), трябва да се разбират в съответствие с тяхното определение, съдържащо се в Правилата за онлайн магазина, достъпни на уебсайта на онлайн магазина.

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБХВАТ НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ И ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ

2.1. Всеки път целта, обхватът и получателите на данни, обработвани от Администратора, са резултат от действия, предприети от Потребителя на услугата или Клиента в Онлайн Магазина. Например, ако при извършване на Поръчката Клиентът избира лична колекция вместо куриер, тогава личните му данни ще бъдат обработвани за сключване и изпълнение на Споразумението за продажба, но вече няма да бъдат предоставени на превозвача, извършващ пратката по искане на Администратора.

2.2. Възможни цели за събиране на лични данни на получатели на услуги или клиенти от администратора:
а) Сключване и изпълнение на Споразумението за продажба или договор за предоставяне на електронни услуги (например Сметка).
б) Директен маркетинг на собствените продукти или услуги на администратора.
в) Възможни получатели на лични данни на Клиентите на Онлайн Магазин:
- В случай на Клиент, който използва Онлайн Магазина с метода на доставка по пощата или по куриер, Администраторът предоставя събраните лични данни на Клиента на избрания превозвач или посредник, извършващ пратката по искане на Администратора.
- В случай на Клиент, който използва Онлайн Магазина с метода на електронното плащане или платежна карта, Администраторът предоставя личните данни на Клиента, събрани на избрания субект, обслужващ горепосочените плащания в Онлайн Магазина.

2.3. Администраторът може да обработва следните лични данни на получатели на услуги или клиенти, използващи онлайн магазина: име и фамилия; електронен адрес; телефонен номер за контакт; адрес за доставка (улица, домашен номер, номер на апартамента, пощенски код, град, държава), адрес на местоживеене / бизнес / регистриран адрес (ако е различен от адреса за доставка). В случай на получатели на услуги или клиенти, които не са потребители, администраторът може допълнително да обработва името на компанията и данъчния идентификационен номер (NIP) на получателя на услугата или клиента.

2.4. Предоставянето на лични данни, посочени в точка по-горе, може да е необходимо за сключване и изпълнение на Споразумението за продажба или договор за предоставяне на електронни услуги в Онлайн магазина. Всеки път обхватът на данните, необходими за сключване на договор, се посочва предварително на уебсайта на Онлайн магазина и в Правилата за онлайн магазина.

3. КУЧЕТА И ОПЕРАЦИОННИ ДАННИ

3.1. Бисквитките са малка текстова информация под формата на текстови файлове, изпращани от сървъра и запазени отстрани на човека, посещаващ уебсайта на онлайн магазина (например на твърдия диск на компютър, лаптоп или на картата с памет на смартфона - в зависимост от това кое устройство използва посещение на нашия онлайн магазин). Подробна информация за „бисквитките“, както и историята на тяхното създаване може да се намери, наред с други тук: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Администраторът може да обработва данните, съдържащи се в „бисквитки“, когато потребителите използват онлайн магазина за следните цели:
а) идентифицирайте Потребителите на услуги като влезли в Онлайн магазина и покажете, че са влезли в системата;
б) помни продуктите, добавени в кошницата, за да направите поръчка;
в) запомняне на данни от попълнени формуляри за поръчки, проучвания или данни за вход в онлайн магазина;
г) адаптиране на съдържанието на уебсайта на онлайн магазина към индивидуалните предпочитания на получателя на услуги (например по отношение на цветове, размер на шрифта, оформление на страниците) и оптимизиране на използването на страниците на онлайн магазина;
д) поддържане на анонимни статистически данни, показващи как да използвате уебсайта на Онлайн магазин.
е) по подразбиране повечето уеб браузъри, достъпни на пазара, приемат запазването на бисквитките по подразбиране. Всеки има възможност да посочи условията за използване на бисквитки, използвайки собствените си настройки на уеб браузъра. Това означава, че можете например да ограничите частично (напр. Временно) или напълно да деактивирате опцията за запазване на бисквитките - в последния случай това обаче може да повлияе на някои функционалности на Онлайн магазина (например може да е невъзможно да преминете през пътя на Поръчката през Формата за поръчка поради за това, че не си спомняте Продукти в кошницата по време на следващите стъпки на поръчката).

3.3. Настройките на браузъра в обхвата на бисквитките са важни от гледна точка на съгласието за използване на бисквитки от нашия онлайн магазин - в съответствие със закона, такова съгласие може да се изрази и чрез настройките на уеб браузъра. При липса на такова съгласие, настройките на интернет браузъра в областта на бисквитките трябва да бъдат съответно променени.

3.4 Подробна информация за промяна на настройките за „бисквитките“ и тяхното самоизтриване в най-популярните уеб браузъри можете да намерите в раздела за помощ на уеб браузъра.

3.5 Администраторът също така обработва анонимни оперативни данни, свързани с използването на Онлайн магазина (IP адрес, домейн) за генериране на статистически данни, полезни за администриране на Онлайн Магазин. Тези данни са обобщени и анонимни, т.е. не съдържат функции, които идентифицират посетителите на Онлайн магазина. Тези данни не се разкриват на трети страни.

4. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

4.1. Предоставянето на лични данни от Получателя на услугата или Клиента е доброволно, но непредставянето на личните данни, посочени в уебсайта на Онлайн магазин и Правилата на Онлайн магазина, необходими за сключване и изпълнение на Споразумението за продажба или договор за предоставяне на Електронни услуги, води до невъзможност за сключване на този договор.

4. 2. Основата за обработка на лични данни на получателя на услугата или клиента е необходимостта да се изпълни договорът, по който той е страна, или да предприеме действия по негово искане преди сключването му. В случай на обработка на данни за директен маркетинг на собствените продукти или услуги на Администратора, основата за такава обработка е (1) предварителното съгласие на получателя на услугата или клиента или (2) изпълнението на правно обосновани цели, преследвани от Администратора (в съответствие с член 23, параграф 4 от Закона за защита на личните данни). директният маркетинг на собствените продукти или услуги на Администратора се счита за законна цел).

5. ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ, ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ И ТЕХНИТЕ
ПОДОБРЯВАНЕ

5.1. Получателят на услугата или Клиентът има право да получи достъп до своите лични данни и да ги коригира.

5.2. Всяко лице има право да контролира обработката на данни, които се отнасят до тях, съдържащи се в набора от данни на Администратора, и по-специално правото да: иска допълване, актуализиране, коригиране на лични данни, временно или трайно спиране на обработката им или премахването им, ако те са непълни, остарели, фалшиви или са били събрани в нарушение на закона или вече не са необходими за постигане на целта, за която са били събрани.

5.3. Ако Клиентът или Клиентът даде съгласие за обработването на данни с цел директен маркетинг на собствените продукти или услуги на Администратора, съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

5.4. Ако Администраторът възнамерява да обработва или обработва данните на Получателя на услуги или Клиента за целите на директния маркетинг на собствените продукти или услуги на Администратора, субектът на данни има право също така (1) да подаде писмено, мотивирано искане за прекратяване на обработката на неговите данни поради специалната му ситуация или да (2) да възрази срещу обработката на своите данни.

5.5. За да упражните правата, посочени по-горе, можете да се свържете с Администратора, като изпратите подходящо писмо или писмо по имейл на адреса на Администратора, посочен в началото на тази политика за поверителност.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Онлайн магазинът може да съдържа връзки към други уебсайтове. Администраторът настоява, след като преминете към други уебсайтове, прочетете декларацията за поверителност, посочена там. Тази политика за поверителност се отнася само за този онлайн магазин.

6.2. Администраторът прилага технически и организационни мерки, осигуряващи защитата на обработените лични данни, подходящи за заплахите и категориите на защитените данни, и по-специално защитава данните от разкриване на неоторизирани лица, премахване от неоторизирано лице, обработване в нарушение на приложимите закони и промяна, загуба, повреда или унищожаване.

6.3. Администраторът предоставя следните технически мерки за предотвратяване на придобиването и промяната на лични данни, изпратени по електронен път от неоторизирани лица:
a) Защита на набора от данни срещу неоторизиран достъп.
б) Достъп до акаунта само след предоставяне на индивидуално вход и парола.